Frågor & Svar2020-01-18T17:33:48+00:00

Frågor och Svar

Här hittar du förhoppningsvis svaret på de mest förekommande frågor avseende Hjärnkraft.  Om du inte hittar svaret kan du alltid kontakta oss vi kontaktformuläret, du hittar det via knappen längst till höger i menyn.

Vad händer om inte alla svarar i vårt team?2020-01-20T19:09:32+00:00

Resultatet presenteras för dom som svarat, så om någon inte svarar finns alltså ändå ett resultat även om det inte är fullständigt förrän alla avlagt sin input.

Är mina svar anonyma i team mätningen?2021-02-03T09:49:07+00:00

Ja dina svar är helt frånkopplade från dig som person, det går alltså inte att se hur du som individ svarat på frågorna.
Resultatet presenteras på teamnivå.

Hur loggar jag in i adminstratörsgränssnittet?2020-01-20T13:05:01+00:00

När du fått din administratörsrättighet så loggar du in på följande adress
https://hjarnkraft.inflecto.app/login

 

Är mätningen validerad?​2020-01-18T12:13:23+00:00

Nej, enkäten utgår från mångårig erfarenhet med arbete i målstyrda team där fokus på medarbetarnas motivation och engagemang är en grundförutsättning för att uppnå en kreativ kultur, framgång & flyt i utveckling av verksamheten samt en god arbetsmiljö.

Huvudsyftet är att enkäten ska vara ett praktiskt verktyg och fungera som en pulsmätning och mätresultatet ska ligga till grund för diskussion och dialog med individer och team. Tanken är att i dialog tillsammans identifiera vad som fungerar bra och vad som kan förbättras och vidta relevanta åtgärder samt kontinuerligt följa upp.

Hur tar jag bort en användare?2020-01-20T13:08:48+00:00

Gå in under aktuellt team

Markera “user” genom att klicka i boxen som blir grön med vit pil.

Klicka på “delete” i övre fältet.

Nu öppnas ett nytt fönster där du kan välja avmarkera personen i teamet alternativt radera personen helt och hållet (t ex om personen lämnar företaget).

Kan en person vara med i flera team?2020-01-20T13:10:09+00:00

Ja, gå in under “teams”,

Välj företag och team,

Under ”select what to add” markera “user” och titta först i ”existing” om personen redan finns med i företaget, välj “user” i scrollistan.

Hur lägger jag upp en ny person i teamet?​2020-01-18T11:52:45+00:00

Gå in under aktuellt företag, team och addera user.

Hur vet jag vilka påståenden jag tagit ställning till?2020-01-18T11:51:33+00:00

Gå in i webbverktyget under survey, templates och expandera med pil tills du ser texten.

Go to Top